Poslovna informatika

Poslovna informatika

 

BROŠURA - VODIČ ZA STUDENTE>>>

 

Nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Poslovna informatika, stiče se diploma Bachelor, akademska titula i stručno zvanje:

BACHELOR POSLOVNE INFORMATIKE

Po završetku studija, diplomanti ovog studijskog programa su osposobljeni za obavljanje sljedećih poslova:

 • Upravljanje poslovnim informacijskim sistemima i sistemima podrške poslovnom odlučivanju,
 • Upravljanje i održavanje sigurnosti informacijskih sistema,
 • Izrada jednostavnih računarskih aplikacija za desktop i web,
 • Projektovanje, izrada i programiranje računarskih baza podataka,
 • Održavanje i upravljanje informacijskim mrežnim sistemima,
 • Vođenje projekata ili učestvovanje u projektima,
 • Planiranje i izvođenje IT edukacije,
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija,
 • Poslovna organizacija, planiranje tržišnog poslovanja i upravljanje na nivou odjeljenja ili male/srednje kompanije,
 • Prodaja IT i komunikacijske opreme, programa i sistema.

 Privredne oblasti koje upošljavaju ove stručnjake:

 • Bankarstvo,
 • Osiguravajuće kuće, 
 • Obrazovne ustanove,
 • Javna uprava, 
 • Kompanije koje u poslovanju koriste moderne informacijske tehnologije i sisteme.

Tipična zanimanja na temelju dobivene diplome:

 • Šef odjela poslovne informatike u kompaniji,
 • Administrator baza podataka,
 • Dizajner i programer poslovnih aplikacija,
 • Vođa projekata,
 • Savjetnik za razvoj informacijskih sistema,
 • Savjetnik korisnika informacijskih sistema,
 • Sistem inženjer,
 • Sistem analitičar,
 • Dizajner računarskih mreža,
 • Revizor poslovnih informacijskih sistema,
 • Komercijalista za marketing informacijskih rješenja, računarske opreme, itd.

Studenti u toku studija i nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Poslovna informatika, stiču:

a) Opšta znanja, profesionalne vještine i sposobnosti:

 • Kritičko razmišljanje i razumijevanje teorijskih znanja poslovne informatike, zajedno s odgovarajućim analizama i sintezama za korištenje tih spoznaja u praksi na području informatizacije poslovnih procesa,
 • Rješavanje praktičnih problema i traženja resursa,
 • Sposobnost sistemskog i istraživačkog razmišljanja za uključivanje u multidisciplinarne i interdisciplinarne timove za rješavanje zadataka u različitim područjima, kao što su informatizacija poslovnih procesa, usavršavanje i razvoj informacijskih poslovnih procesa, marketing informacijskih i komunikacijskih usluga i drugo,
 • Integraciju i koordinaciju profesionalaca na poslovnom području (npr. računovodstvo, marketing, upravljanje ljudskim resursima, ...) i području IKT (npr. područje primjene rješenja, sistemskog softvera, informacijske sigurnosti, hardvera i komunikacija),
 • Prikupljanje i korištenje informacija te kontinuirano učenje,
 • Sposobnost za planiranje rada, poduzetništvo i inovacije te za rad u određenom, ograničenom vremenskom razdoblju,
 • Timski rad i saradnju, uzimajući u obzir mišljenja drugih i ispunjenje dogovorene uloge unutar tima,
 • Razvoj komunikacijskih vještina u različitim poslovnim okruženjima,
 • Efikasnu komunikaciju i koordinaciju rada između članova tima,
 • Profesionalno upravljanje timovima i poznavanje dužnosti i funkcije upravljanja i rukovođenja u oblasti informatike,
 • Razvoj komunikacijskih vještina u lokalnom, nacionalnom i međunarodnom okruženju i povećanje sposobnosti usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku,
 • Samostalno pružanje relevantnih odgovora i rješenja problema,
 • Kritičku samoprocjenu,
 • Fleksibilnu mogućnost korištenja znanja u praksi,
 • Identificiranje i iskorištavanje mogućnosti koje se nude u radnom i društvenom okruženju,
 • Sposobnost rješavanja problema i donošenje odluka u praksi,
 • Spremnost za cjeloživotno učenje,
 • Autonomiju i samokritičnu i stručno etičku odgovornost.

Diplomanti Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Poslovna informatika razviće vještine i sposobnosti za samostalan rad i kreativno rješavanje tehničkih problema na području poslovne informatike. Osposobiće se za samostalan i grupni rad u rješavanju problema informatizacije poslovnih procesa, uzimajući u obzir načela struke. Kod svog rada će biti u mogućnosti razviti odgovoran i nezavisan pristup, te savladati savremene informacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu efikasnog prikupljanja informacija i komuniciranja s kolegama u grupi i izvan nje.

b) Specifična znanja, sposobnosti i vještine:
Za visokoškolski studij Poslovna informatika su formirane specifične kompetencije, sa kojima je postavljen profil potrebnih znanja i vještina, koje će zadovoljiti odabrani predmeti i metode poučavanja i učenja. Ovaj profil pruža niz vještina za područje poslovne informatike i time mogućnost lakšeg zapošljavanja u ovoj oblasti.
Studij Poslovne informatike usmjeren je na obuku stručnjaka koji korištenjem specifičnih informatičkih znanja i vještina doprinose opštem društvenom i privrednom razvoju.
Studenti u toku studija i nakon završetka Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, studijski program Poslovna informatika, stiču sljedeća znanja, sposobnosti i vještine:  

 • Kontrolu i primjenu osnovnih znanja i praktičnih pristupa potrebnih za efikasno upravljanje, s naglaskom na upravljanje projektima, informatizaciju procesa i sistemsko razmišljanje,
 • Efikasnu upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija i Internet usluga za dobivanje informacija, za komunikaciju i za izradu aplikacija u ovom području,
 • Razumijevanje poslovnih procesa,
 • Razumijevanje procesa poduzetništva i poduzetničkih inicijativa,
 • Ovladati osnovama informacijske sigurnosti i prikazati izgradnju informacijskog sistema,
 • Ovladati vještinama brzog razumijevanje i poznavanja poslovnih procesa i poslovnih funkcija te upotrebe IKT kod namjenske programske opreme za podršku poslovanja preduzeća,
 • Uvođenje informacijskih poslovnih procesa u preduzeće,
 • Upotreba komunikacijskih standarda, protokola i načina prenosa podataka i informacija, otkrivanje grešaka u informacijskoj opremi,
 • Planiranje i modeliranje baza podataka i organizacija podataka,
 • Razvoj e-poslovanja organizacije, što uključuje i predstavljanje organizacije putem web stranice kao potencijalni marketing ili pružanje usluga organizacije putem Interneta,
 • Sve značajke on-line tehnologija i multimedijske prezentacije, i grafičkog dizajna,
 • Razumijevanje važnosti pristupa znanju i važnost organizacijskog učenja,
 • Razvijanje uspješne organizacije, uvođenjem informatičke tehnologije upravljanja znanjem i olakšavanje cjeloživotnog učenja,
 • Razumijevanje osnova ekonomije, menadžmenta, marketinga i osnova pravnog sistema,
 • Razvijanje sposobnosti i vještina za poboljšanje produktivnosti i efikasnosti,
 • Efikasna poslovna komunikacija s kolegama i klijentima, poboljšanje usluga i razumijevanje važnosti odlične komunikacije za ostvarenje poslovnog uspjeha,
 • Korištenje tehničke terminologije u informacijskim tehnologijama i ekonomiji u jednom od popularnih stranih jezika (engleski jezik),
 • Projektni menadžment, uključujući i upravljanje materijalnim i ljudskim resursima,
 • Znanje i razumijevanje općeg razvoja poslovne informatike i budućih trendova.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics