Korisni linkovi

O eCampusu

eCAMPUS je platforma za e-učenje Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA namijenjena prvenstveno za izvođenje studijskih programa na daljinu. eCampus je provjerena platforma preuzeta od naših suosnivača iz Ljubljane, koji već 10 godina putem nje uspješno realizuju studij na daljinu. Sistem eCampus omogućava:

  • pouzdano izvođenje obrazovanja i testiranja putem Interneta (LMS – Learning Management System)
  • jednostavnu izradu vlastiti interaktivnih e-gradiva (LCMS – Learning Content Management System).

Efikasno e-obrazovanje i e-učenje podrazumijeva ne samo razvoj i isporuku e-materijala, koji trebaju biti multimedijalni i interaktivni, nego i kontinuirano učešće svih sudionika (studenti, nastavnici, mentori, tutori, administratori i dr.) u asinhronim i sinhronim aktivnostima na platformi, svakodnevno tokom cijelog semestra, a sa ciljem kreiranja virtualne škole koja pruža što vjerniju sliku klasičnog obrazovnog okruženja. Na Visokoj školi eMPIRICA smo nastojali napraviti iskorak u skladu sa raspoloživim tehnologijama, i našim studentima pružiti pravo okruženje e-obrazovanja, sa svim pogodnostima koje ono nudi. To od nastavnog osoblja zahtijeva mnogo veći angažman i svakodnevno učešće u obrazovnom procesu putem Interneta, za razliku od klasičnog obrazovnog procesa. Naši nastavnici, asistenti, tutori i administratori su stalno na raspolaganju studentima na daljinu, bilo kroz sinhronu, bilo kroz asinhronu komunikaciju.

Svi studenti Visoke škole eMPIRICA prilikom upisa dobijaju korisničko ime i lozinku za pristup eCampus sistemu (www.ecampus.ba) putem kojeg mogu pristupati svim nastavnim materijalima i aktivnostima koji su organizovani kao e-materijali i e-učionice sa atraktivnim multimedijalnim i interaktivnim sadržajima (on-line materijali, zadaci za vježbu, projektni zadaci, simulacije, animacije, testovi za samoevaluaciju i evaluaciju znanja, i dr.). Pored navedenih materijala za učenje, za naše studente na daljinu snimamo predavanja i vježbe koji se mogu preuzeti sa našeg YouTube kanala ili ftp servera. Multimedijalna predavanja sadrže sinhronizovani zvuk i pisani tekst ili ppt, tako da studenti na daljinu dobijaju iste informacije kao i redovni studenti tokom face-to-face nastave. Na ftp serveru naši studenti imaju mogućnost da postavljaju i dijele sa kolegama dodatne materijale koje sami pronađu, a koji im mogu pomoći da lakše savladaju određene oblasti.

Iako studij na daljinu mnogi izjedanačavaju sa vanrednim studijem u primjeru Visoke škole eMPIRICA se zaista radi o redovnom obrazovnom procesu, jer kontinuirano pratimo i podstičemo napredak, rad i učenje naših studenata a sve to postižemo korištenjem bogatih funkcionalnosti platforme eCampus. Sistem omogućava različite oblike asihronog i sinhronog učenja i komunikacije: omogućava praćenje učenja i aktivnosti studenata, komunikaciju sa njima putem integriranog e-mail sistema, foruma i pričaonica. Osim komunikacije student-profesor studenti mogu putem ovog sistema komunicirati sa administativnim osobljem (studentska služba, biblioteka, administratori sistema) ali i međusobno sa ostalim studentima.

Međutim, kao i sa svakom tehnologijom, svjesni smo da je i ova učinkovita onoliko koliko su njeni korisnici (nastavnici i studenti) osposobljeni i spremni da je koriste, te da efikasnost e-učenja ne leži samo u atraktivnim multimedijalnim i interaktivnim materijalima koje razvijamo za naše studente, nego u velikoj mjeri od kontinuiranih aktivnosti i prisustva učesnika na sistemu, kojeg treba maksimalno iskoristiti u cilju motivacije studenata na daljinu da kontinuirano pristupaju procesu učenja. Do sada smo se uvjerili da je ovakav pristup zaista učinkovit, te da rezultati naših studenata na daljinu na različitim oblicima provjera znanja ne odstupaju od rezultata koje postižu naši redovni studenti.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics