NAČINI STUDIRANJA

Konkurs za izbor Voditelja ACU eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH objavljuje:

K O N K U R S

za izbor Voditelja Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA – ACU eMPIRICA

I

Za Voditelja Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH može biti imenovan kandidat koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

a) da je državljanin BiH-a;

b) da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduju;

c) da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove/funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne.

Pored opštih uslova iz prethodnog stava ove tačke, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

a) posjeduje minimalno VSS;

b) posjeduje iskustvo na rukovodećim poslovima;

c) posjeduje iskustvo u razvoju i implementaciji projekata i namicanja sredstava;

d) posjeduje iskustvo u poduzetništvu;

e) ima izražene rukovodeće i organizacijske sposobnosti;

f) posjeduje izraženu samostalnost, inicijativnost i inventivnost u radu;

g) poznaje privredno i poslovno okruženje Brčko distrikta i regije sjeveroistočne BiH; 

h) odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika;

i) odlično poznavanje rada na računaru;

j) posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

II

Voditelja Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH imenuje Direktor, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora, na mandatni period od 4 (četiri) godine.

III

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, dokaze o ispunjavanju propisanih opštih i posebnih uslova i to:

1. biografiju sa adresom i kontaktnim podacima;

2. uvjerenje o državljanstvu BiH u skladu sa tačkom a) opštih uslova (ne starije od 6 (šest) mjeseci);

3. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje rukovodećih poslova, u skladu sa tačkom b) opštih uslova (ne starije od 6 (šest) mjeseci);

4. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, u skladu sa tačkom c) opštih uslova (ne starije od 3 (tri) mjeseca);

5. prijedlog Programa rada Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA za naredne četiri godine;

6. diplomu o završenom fakultetu;

7. dokaze o radnom iskustvu u skladu sa tačkama b), c) i d) posebnih uslova;

8. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije.

IV

Konkurs ostaje trajno otvoren do popune radnog mjesta. 

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor, obavit će se pristupni razgovor.

V

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pošte, na adresu:

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH

uz naznaku:

''Prijava na Konkurs za izbor Voditelja Akademije cjeloživotnog učenja eMPIRICA – ACU eMPIRICA''

Bulevar mira bb, 76100 Brčko, Brčko distrikt, Bosna i Hercegovina                

Upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics