eMPIRICA pozitivno ocijenjena tokom upravnog nadzora Odjeljenja za obrazovanje

Saopštenje za javnost povodom obavljenog upravnog nadzora od strane Odjeljenja za obrazovanje

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je 12.09.2013. godine pod brojem predmeta 37-000947/13 izdalo Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH Obavještenje o obavljenom upravnom nadzoru kojim je utvrđeno da je Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u akademskoj 2012./2013. godini ISPUNJAVALA zakonom propisane uslove za rad i obavljanje djelatnosti.

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je u julu ove godine imenovalo Komisiju za provjeru ispunjenosti uslova za rad i obavljanje djelatnosti visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH. Komisija je dana 17.07.2013. godine posjetila Visoku školu eMPIRICA radi provođenja upravnog nadzora u smislu provjere ispunjenosti uslova za rad visokoškolske ustanove i ispunjenosti Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Brčko distrikta BiH. Komisija je izvršila detaljan uvid u sva tražena dokumenta te prikupila dokumentaciju koja se odnosi na rad Visoke škole eMPIRICA i ispunjenost standarda i normativa, obavila pregled prostora i opreme, te prikupila informacije o načinu izvođenja obrazovnog procesa za redovne i studente na daljinu. Članovi Komisije su na stručan, efikasan i korektan način izvršili navedene provjere tokom kojih su na raspolaganje dobili svu traženu dokumentaciju.

 

Poslovna politika Visoke škole eMPIRICA od njenog osnivanja i dalje je stvaranje zdravog i uređenog okruženja u kojem će studenti imati priliku da steknu kvalitetno obrazovanje – ne samo diplomu, nego i znanja i vještine, a što bi trebalo predstavljati zajedničku brigu i odgovornost nadležnih institucija, visokoškolskih ustanova i zajednice. Smatramo da je saradnja sa institucijama nadležnim za visoko obrazovanje ne samo obaveza svih visokoškolskih ustanova, nego dugoročno jedini ispravan izbor, jer svi oni koji mogu uticati na stanje u visokom obrazovanju ne smiju zaboraviti njegovu svrhu i činjenicu da su studenti i njihova budućnost najvažniji u ovom procesu. Istovremeno, potrebno je kreirati i mehanizme koji će stvoriti preduslove za dugoročni opstanak visokoškolskih ustanova koje svoju djelatnost obavljaju u skladu sa pozitivnim zakonskim aktima,  zadovoljavajući propisane standarde i normative, ali i gradeći sistem kvaliteta baziran na Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Visoka škola eMPIRICA je svoju opredijeljenost standardima kvaliteta visokog obrazovanja iskazala i dobivanjem akreditacije Slovenačke nacionalne agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS, što našim studentima omogućuje sticanje dvojne diplome – bosanskohercegovačke i slovenačke.

Slijedom navedenog, pozdravljamo sva daljnja nastojanja cjelokupne društvene zajednice i svih ključnih institucija da se na području Brčko distrikta izgradi prepoznatljivo visokoškolsko obrazovno okruženje koje će omogućiti mladima da ostanu i kvalitetno studiraju u svom gradu, ali i koje će privući veliki broj zainteresovanih studenata iz drugih krajeva BiH i okruženja. Vjerujemo da će aktivnosti javnih institucija Brčko distrikta na dosljednoj provjeri ispunjenosti uslova, te ispunjenosti Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, vratiti povjerenje građana u obrazovanje na visokoškolskim ustanovama Brčko distrikta, bez obzira da li je riječ o javnim ili privatnim ustanovama.

 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics