eMPIRICA jedina relicencirana visokoškolska ustanova u Brčkom

eMPIRICA jedina relicencirana visokoškolska ustanova u Brčkom

Rješenje o obnovi dozvole za rad za Visoku školu eMPIRICA

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je 16.06.2014. godine pod brojem  predmeta UP-I-37-000058/14 izdalo Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH RJEŠENJE O OBNOVI DOZVOLE ZA RAD, u kom stoji da Visoka škola eMPIRICA ISPUNJAVA uslove za obnovu dozvole za rad i nastavak rada.

Rješenje je izdato na osnovu POZITIVNOG konačnog Izvještaja Komisije za ocjenu uslova za obnovu dozvole za rad Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, a koja je imenovana odlukom šefa Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH.

Obnova dozvole za rad je obavezna za sve visokoškolske ustanove u Brčko distriktu BiH, i propisana je Zakonom o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH, član 29. stav (6), koji glasi:

„Dozvola za rad iz stava 3 ovog člana predstavlja prvu akreditaciju i licencu visokoškolske ustanove koju je visokoškolska ustanova obavezna obnoviti najkasnije dvije godine nakon dobijanja dozvole.“

U zakonski propisanom roku Visoka škola eMPIRICA je uputila zahtjev za sprovođenjem postupka obnove dozvole za rad Odjeljenju za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, nakon čega je šef Odjeljenja imenovao Komisiju za ocjenu uslova za obnovu dozvole za rad iz reda eksperata sa liste Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta HEA BiH, koja je sprovela propisane procedure i postupke, te 05.06.2014. godine dostavila Odjeljenju za obrazovanje Izvještaj, na osnovu kog je izdato Rješenje o obnovi dozvole za rad.

Time je Visoka škola eMPIRICA postala prva i za sada jedina visokoškolska ustanova u Brčko distriktu BiH koja je dobila Rješenje o obnovi dozvole za rad.

Kao prethodni postupak, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je u julu 2013. godine  imenovalo Komisiju za provjeru ispunjenosti uslova za rad i obavljanje djelatnosti visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu BiH. Komisija je sprovela upravni nadzor u smislu provjere ispunjenosti uslova za rad visokoškolske ustanove i ispunjenosti Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Brčko distrikta BiH. Komisija je izvršila detaljan uvid u sva tražena dokumenta te prikupila dokumentaciju koja se odnosi na rad Visoke škole eMPIRICA i ispunjenost standarda i normativa, obavila pregled prostora i opreme, te prikupila informacije o načinu izvođenja obrazovnog procesa. Na osnovu Izvještaja ove Komisije, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH je 12.09.2013. godine pod brojem predmeta 37-000947/13 izdalo Visokoj školi eMPIRICA Obavještenje o obavljenom upravnom nadzoru kojim je utvrđeno da je Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u akademskoj 2012./2013. godini ISPUNJAVALA zakonom propisane uslove za rad i obavljanje djelatnosti.

Ispunjenjem uslova za obnovu dozvole za rad, kao osnovnog akta na osnovu kog visokoškolska ustanova može obavljati djelatnost visokog obrazovanja, kao i ispunjenjem svih zakonom propisanih uslova za rad i obavljanje djelatnosti, prvenstveno Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Brčko distrikta BiH, Visoka škola eMPIRICA je dokazala svoju opredijeljenost za stvaranje zdravog i uređenog okruženja u kom studenti imaju priliku da steknu kvalitetno visokoškolsko obrazovanje – ne samo diplomu, nego prvenstveno potrebna znanja, vještine i kompetencije, čime se značajno diferencirala kvalitetom.

Konačno, Visoka škola eMPIRICA je jedina VŠU sa sjedištem u Brčko distriktu koja se nalazi na spisku visokoškolskih ustanova na stranici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u BiH, a koji je referentan prilikom priznavanja diploma iz BiH u inostranstvu. Spisak možete pogledati OVDJE.

 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics