Aktuelne vijesti

Konkurs za izbor u nastavna zvanja 2022/2023

 

VISOKA ŠKOLA RAČUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA eMPIRICA u Brčko distriktu BiH

raspisuje

JAVNI KONKURS 

I. Za izbor akademskog osoblja u sva nastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa

1. Za užu naučnu oblast "Ekonomije i poslovanje" za potrebe izvođenja predavanja - 1 izvršilac. 

 Minimalni uslovi: 

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u nastavna zvanja utvrđeni su članom 123. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine i članom 63. Statuta Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH broj: 01-00-001/12-002/13 od 03.10.2013. godine i 01-02-003/17-003/17 od 13.04.2017. godine. Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja za potrebe izvođenja predavanja na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH su za:

1. Predavača visoke škole: završen stepen drugog ciklusa studija,  pokazana nastavna sposobnost, najmanje 1 (jedan) naučni ili stručni rad iz oblasti izbora objavljen u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova, poznavanje engleskog jezika, osnovna informatička pismenost;

2. Profesora visoke škole: završen stepen trećeg ciklusa studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju predavača visoke škole ili docenta na licenciranoj ili akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi, najmanje 5 (pet) naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova, objavljena publikacija iz oblasti izbora, stručni uspjeh kao što je projekat, patent ili originalni metod.

Dodatni uslovi:

1. Odlične komunikacijske i prezentacijske vještine za sva zvanja.

2. Odlično poznavanje engleskog jezika i napredna informatička pismenost za zvanje profesora visoke škole.

Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, CV sa slikom i  bibliografijom, te uvjerenje o državljanstvu. Kandidati za izbor u nastavna zvanja profesor visoke škole i predavač visoke škole dužni su uz prijavu na konkurs priložiti i stručne i naučne radove u fotokopiji. Kandidati koji imaju izbor u odgovarajuće nastavno zvanje na Visokoj školi eMPIRICA za istu ili srodnu naučnu oblast nisu dužni da ponovno dostavljaju dokaze o ispunjavanju uslova za izbor nego dostavljaju ovjerenu kopiju ili original Odluke o izboru u nastavno zvanje i prijavu na Javni konkurs.

Kandidati kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora, koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove. Kandidati koji su diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora stekli u inostranstvu, prilažu i Rješenje o nostrifikaciji/priznavanju iste.

Za pokazane rezultate u nastavnom radu, kao uslov za izbor u nastavno zvanje predavač visoke škole, kandidati prilažu dokaz o iskustvu u nastavnom radu na licenciranoj ili akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi u trajanju od najmanje jedne godine, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Za kandidate koji ispunjavaju Konkursom propisane uslove, organizirat će se pristupni razgovor prilikom kojeg će kandidati prezentirati svoja znanja i kompetencije u naučnoj oblasti izbora, komunikacijske i prezentacijske vještine, te će se izvršiti procjena informatičke pismenosti i znanja engleskog jezika.

Konkurs  ostaje otvoren do 15.12.2022. godine.

 Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na na adresu:

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, Bulevar mira 8, 76100 Brčko,

sa naznakom: „Prijava na Konkurs za izbor u nastavna zvanjaza užu naučnu oblast "Ekonomija i poslovanje"sa zasnivanjem radnog odnosa – NE OTVARATI".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics