Aktuelne vijesti

Konkurs za izbor u nastavna zvanja - Komisija matičara

 

Na osnovu člana 20. stav 4.) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona broj:7/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19)  i člana 2. stav 1. tačka c.) Pravilnika o  sastavu i radu komisije matičara (Službene novine Tuzlanskog  kantona broj: 9/17) Komisija matičara VISOKE ŠKOLA RAČUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA eMPIRICA u Tuzli u osnivanju

r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

 

I. Za izbor u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, sa zasnivanjem radnog odnosa:

 1. za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ –   2 izvršioca,
 2. za užu naučnu oblast „Ekonomija i poslovanje“ – 1  izvršilac.

II. Za izbor u saradničko zvanje asistenta, sa zasnivanjem radnog odnosa:

 1. za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ – 2 izvršioca,
 2. Za užu naučnu oblast „Ekonomija i poslovanje“ – 1 izvršilac.

III. Za izbor u nastavno zvanje profesor visoke škole ili predavač visoke škole, bez  zasnivanja radnog odnosa:

 1. za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ –   5 izvršilaca,
 2. za užu naučnu oblast“ Ekonomija i poslovanje“  – 2  izvršioca,

 3. za nastavne predmete „Inženjerska matematika I“, „Inženjerska matematika II“ i „Vjerovatnoća i statistika“  – 1 izvršilac,

 4. Za nastavne predmete „Poslovni engleski  I“, „Poslovni engleski II“ i „Engleski jezik za IT“  – 1 izvršilac.

IV. Za izbor u saradničko zvanje asistenta bez zasnivanja radnog odnosa:

 1. za užu naučnu oblast „Elektrotehnika, računarstvo i informatički inženjering“ –  3 izvršioca,
 2. za užu naučnu oblast „Ekonomija i poslovanje“ –  1 izvršilac,
 3. za nastavne predmete „Inženjerska matematika I“, „Inženjerska matematika II“ i „Vjerovatnoća i statistika“  – 1 izvršilac.

Minimalni uslovi:

Minimalni uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17 i 15/19).

Dodatni uslovi:

 1. za nastavna zvanja za sve pozicije: dobro poznavanje engleskog jezika i napredna informatička pismenost,

 2. za nastavno zvanje profesor visoke škole: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju predavača visoke škole ili docenta, na licenciranoj ili akreditiranoj visokoškolskoj ustanovi, najmanje 5 (pet) naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova, objavljena publikacija iz oblasti izbora, stručni uspjeh,
 3. za nastavno zvanje predavač visoke škole: najmanje 1 (jedan) naučni ili stručni rad iz oblasti izbora objavljen u domaćim ili inostranim naučnim časopisima i zbornicima naučnih skupova.

Uz potpisanu prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju minimalnih i dodatnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, CV sa slikom i bibliografijom i uvjerenje o državljanstvu.

Kandidati za izbor u nastavna zvanja profesor visoke škole i predavač visoke škole dužni su uz prijavu na konkurs priložiti stručne i naučne radove u fotokopiji.

Kandidati kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija iz naučne oblasti izbora, koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove.  Kandidati kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija za poziciju III.3 prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija na prirodno-matematičkom fakultetu, koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove. Kandidati  kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija za poziciju IV.3 prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija na prirodno-matematičkom fakultetu ili fakultetu elektrotehnike, koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove. Kandidati kao dokaz o završenom odgovarajućem ciklusu studija za poziciju III.4 prilažu diplomu o završenom odgovarajućem ciklusu studija na filozofskom fakultetu (odsjek za Engleski jezik i književnost), koja treba biti sa licencirane ili akreditirane visokoškolske ustanove.

Za kandidate koji ispunjavaju Konkursom propisane uslove Komisija zadržava pravo organizovanja intervjua.  

Konkurs  ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu:

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA – Odjeljenje u Tuzli, Fočanska 1, 75000 Tuzla, sa naznakom:

„Za Komisiju matičara - Prijava na Konkurs za izbor u nastavno zvanje (sa naznakom nastavnog zvanja za koje se konkuriše, naznakom da li se radi o izboru sa zasnivanjem radnog odnosa ili bez zasnivanja radnog odnosa, te naznakom uže naučne oblasti/nastavnog predmeta za koje se konkuriše) – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics