Aktuelne vijesti

eMPIRICA u akreditaciji Agencije HEA

Visoka škola eMPIRICA je jedina visokoškolska ustanova iz Brčkog koja je učestvovala u postupku eksterne evaluacije Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta HEA BiH, koju sprovodi ENQA (Evropska asocijacija za osiguranje  kvaliteta).

Komisija stručnjaka ENQA boravila je u trodnevnoj posjeti Agenciji za razvoj visokog obazovanja i osiguranje kvaliteta BiH,  u periodu od 08.-10.05.2017. godine, u okviru eksterne evaluacije Agencije, sa  zadatkom da provjere da li Agencija djeluje i provodi aktivnosti u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Tokom drugog dana posjete Komisija je održala sastanak sa predstavnicima javnih i privatnih akreditovanih visokoškolskih ustanova koje su predstavljali: prof.dr. Maida Čohodar-Husić, Univerzitet u Sarajevu, prof.dr. Milan Mataruga, Univerzitet u Banjoj Luci, prof.dr. Izabela Dankić, Sveučilište u Mostaru, prof.dr. Damir Marjanović, Internacionalni univerzitet Burch, prof.dr. Sanel Jakupović, Univerzitet Apeiron Banja Luka i mr.sc. Muhdin Mujačić, Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH.

Treći dan posjete uključio je sastanke sa predstavnicima studenata u čijem radu su učestvovali: Harun Kurtović iz Studentskog parlamenta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar, Merim Serdarević, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, Denis Vejzović, Studentski parlament Univerziteta u Zenici i Azra Pezerović, Udruženje studenata Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH.

 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics