Aktuelne vijesti

Uspješne priče naših diplomiranih studenata - drugi dio

Muhamed i Dino su upisali studij Inženjerske informatike u našoj prvoj generaciji studenata 2012. godine. Muhamed je studirao kao redovan student, a Dino kao student na daljinu. Za realizaciju njihovog praktičnog obrazovanja eMPIRICA ih je uputila u kompaniju Infonet d.o.o. Tuzla. Tokom studentske prakse, Muhamed i Dino su pokazali znanja i vještine koje su bile dovoljan razlog direktoru kompanije Infonet da im ponudi zaposlenje odmah nakon diplomiranja.

Ovo je njihova priča.......

„Zaposlili smo se u kompaniji Infonet d.o.o. u Tuzli, na radnom mjestu programera, mjesec dana nakon diplomiranja na Visokoj školi eMPIRICA. Ponudu za posao smo dobili nakon odrađenog praktičnog obrazovanja tokom 6. semestra studija. Praksu koju smo odradili u firmi Infonet omogućila nam je Visoka škola eMPIRICA, koja je uspostavila i naš prvi kontakt. U Infonetu smo uspješno prošli inicijalna testiranja na kojima su provjeravali naša znanja stečena tokom studija, a što je bio razlog da nam ponude zaposlenje nakon diplomiranja.“

Direktor kompanije Infonet d.o.o. Tuzla, mr.sci. Nedžad Imamović, o studentima eMPIRICE

Visoka škola eMPIRICA svojim studentima omogućava optimalnu kombinaciju teoretskog i praktičnog znanja. Kao uposlenici firme INFONET d.o.o. Dino i Muhamed su u veoma kratkom vremenskom periodu uspjeli dostići nivo efikasnosti i samostalnog rada. Zahvaljujući postojećem nivou znanja, bilo je moguće relativno brzo dograditi postojeće vještine kako bi odgovarale potrebama firme. 

Muhamed Poljaković, Bachelor Inženjerske informatike o eMPIRICI

„Odluku da studiram na eMPIRICI sam donio nakon što sam shvatio da je programiranje u suštini još jedna zagonetka koju moram rješavati kada se pojavi neki projekat ispred mene. Sam odabir da studiram u drugom gradu na privatnom fakultetu mi je donio itekako pozitivno iskustvo, imajući u vidu da sam lijepo prihvaćen od strane kolega, profesora, asistenata i uposlenika studentske službe. Tokom studija imali smo na raspolaganju sva potrebna sredstva za edukaciju u vidu besplatnih knjiga, licencnih programa i razvojnih okruženja pomoću kojih smo razvijali IT vještine usporedno sa teoretskim znanjima koje smo sticali tokom predavanja. Zahvaljujući studiju koji sam rado prihvatio da izučavam, danas sam sposoban da budem fullstack developer u višestrukim programskim jezicima i naravno pored toga sam upoznat s upravljanjem bazama podataka, održavanjem računarskih mreža, kao i poslovnom analitikom organizacije. Diplomirao sam sa završnim radom na temu digitalnog potpisa pod mentorstvom prof. Mujačića.“

Dino Pikoloti, Bachelor Inženjerske informatike o eMPIRICI


"Ja sam prvo upisao Fakultet elektrotehnike u Tuzli, gdje sam na 2. godini, zbog priličnog broja opštih i teoretskih predmeta, odlučio potražiti fakultet sa sličnim planom i programom, na kom ću steći i ona praktična znanja koja su me interesovala u informatici. Uspješno sam kao student na daljinu završio svoj studij, sa završnim radom u oblasti razvoja multimedijskih računarskih igara, pod mentorstvom prof. Asmira Butkovića. Tokom studija na eMPIRICI atmosfera je bila stvarno ugodna za nas studente, osoblje korektno i dostupno za pomoć, nastavnici su motivisali kreativnost nas studenata (nagrađivanje seminarskih radova i sl.). Moram reći da sam zadovoljan odabirom fakulteta, i znanjima koje sam na njemu stekao.“

 

 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics