Aktuelne vijesti

Drugi sastanak konzorcijuma Erasmus+ KA2 projekta Trans2Work

Predstavnici Visoke škole eMPIRICA su učestvovali na  trodnevnom sastankuErasmus+ KA2 projekta Trans2Work (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in SR, BiH, MNE), koji je održan u periodu 28.–31. marta 2016. godine na University of Macedonia, Thessaloniki, Grčka. Konzorcijuma projekata čini 18 institucija iz partnerskih zemalja (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) i 5 institucija iz programskih zemalja (Grčka, Slovenija, Njemačka i Poljska).

Glavni ciljevi sastanka su bili:

·         Upoznavanje sa menadžmentom projekta i alatima za unutrašnju komunikaciju učesnika,

·         Upoznavanje sa konačnim ciljevima projekta i ciljevima svakog radnog paketa,

·         Upoznavanje sa projektnom dokumentacijom i njenim vođenjem,

·         Informisanje učesnika o finansijskim reglutivama i procedurama,

·         Kreiranje plana aktivnosti i dodjela zadataka za narednih 6 mjeseci,

·         Razmatranje koraka i procedura koje trebaju da se poduzmu u narednom periodu.

Na sastanku su detaljno analizirane planirane i realizovane aktivnosti za tri trenutno aktivna radna paketa (Work Package 1, Work Package 2 i Work Package 3). Posebna pažnja je posvećena načinu na koji će se informacije i rezultati projekta prezentirati široj javnosti, a posebno ciljanim grupama ovog projekta. U vezi sa navedenim, formirane su radne grupe za izradu letaka, postera, novina (newspaper), prevod zvanične web stranice projekta, te je napravljen plan aktivnosti koji uključuje organizovanje konferencija i predavanja za studente sa invaliditetom, udruženja studenata sa invaliditetom, poslodavce, predstavnike centara za razvoj karijere i zapošljavanje ali i drugih osoba koje čine ciljane grupe projekta. Na kraju sastanka je napravljen plan aktivnosti i zadataka  za naredni period, te izvršena njihova raspodjela po institucijama članicama konzorcija Trans2Work projekta.


Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics