Aktuelne vijesti

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom Metropolitan u Beogradu

Direktor Visoke škole eMPIRICA i rektor Univerziteta Metropolitan iz Beograda potpisali su 28.10.2015. godine sporazum o saradnji, u cilju poticanja zajedničkog interesa u razvijanju naučno-istraživačkog, stručnog i visokoškolskog obrazovnog rada na obje visokoškolske ustanove.

 Saradnja između Visoke škole eMPIRICA i Univeriteta Metropolitan iz Beograda prvenstveno će se odvijati na području: 

  • međusobne razmjene nastavnika i saradnika, kao i međusobne razmjene studenata,
  • zajedničkog rada na stručnim i naučno-istraživačkim projektima, te sudjelovanja na savjetovanjima, simpozijima, konferencijama i drugim stručnim i naučnim susretima koje potpisnice Sporazuma organizuju ili na njima sudjeluju,
  • zajedničkog naučno-istraživačkog i stručnog rada studenata,
  • međusobne razmjene stručne i naučne literature, prvenstveno udžbenika, objavljenih stručnih i naučnih radova, i završnih radova odbranjenih na jednoj ili drugoj visokoškolskog ustanovi,
  • međusobne razmjene iskustava pri organiziranju obrazovnog i naučno-istraživačkog rada,
  • ostvarenja drugih ciljeva i zadaća koji proizilaze iz prirode rada i djelovanja potpisnica Sporazuma, kao obrazovnih i naučno-istraživačkih ustanova,
  • saradnje stručnih službi obje visokoškolske ustanove,
  • saradnje studentskih organizacija obje visokoškolske ustanove.

Na osnovu ovog Sporazuma, diplomanti Visoke škole eMPIRICA mogu nastavi studij na drugom ciklusu (master studije) studijskog programa Softversko inženjerstvo, na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan, u trajanju od 2 godine (120 ECTS), koji se realizuje u potpunosti na daljinu.

Sporazum je potpisan tokom inicijalnog sastanka u okviru Erasmus+ projekta Trans2Work, koji je održan na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu.

 

 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics