Aktuelne vijesti

Konkurs za dodjelu stipendija

KONKURS

za dodjelu dvije stipendije za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA – Odjeljenje u Tuzli

Član 1.

(1)  Raspisuje se Konkurs za dodjelu dvije stipendije za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA – Odjeljenje u Tuzli u punom iznosu školarine za sve tri godine studija, za upis u akademskoj 2015./2016. godini, za studijske programe Poslovna informatika ili Inženjerska informatika, za redovan način studiranja, za sljedeće kategorije kandidata:

1. dijete šehida, poginulog, umrlog i nestalog borca/branitelja, odnosno dijete ratnog vojnog invalida od 80% do 100% invaliditeta, pri čemu se grupe invaliditeta utvrđuju u skladu sa federalnim Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica – 1 stipendija,

2. dijete bez roditeljskog staranja do navršene 25.-te godine života zaključno sa datumom objave Konkursa – 1 stipendija,

a koji imaju status nezaposlenog lica na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i prijavu prebivališta na području Tuzlanskog kantona ne kraćem od dvije godine do datuma objave Konkursa.

Član 2.

(1)  Kandidati su, uz prijavu na Konkurs, dužni dostaviti:

  • dokaz izdat od nadležnog organa/službe o pripadnosti odgovarajućoj kategoriji iz člana 1,
  • dokaz o statusu nezaposlenog lica na evidenciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona,
  • dokaz o prijavi prebivališta na području Tuzlanskog kantona ne kraćem od dvije godine do datuma objave Konkursa,
  • originale ili ovjerene kopije svjedočanstava o završenom I, II, III I IV razredu srednje škole,
  • original ili ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi.

(2)  Osnovni kriterij za odabir kandidata za dodjelu stipendije za svaku od kategorija iz člana 1. je visina prosječne ocjene tokom srednjoškolskog obrazovanja.

(3)  U slučaju jednakog broja bodova po osnovnom kriteriju, uzima se u razmatranje dodatni kriterij visine prosječne ocjene iz predmeta Matematika (50%) i Informatika (50%).

(4)  U slučaju jednakog broja bodova za vodeće kandidate nakon uvažavanja kriterija iz stava (2) i stava (3) ovog člana, Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA će sprovesti test sklonosti, na osnovu kojeg će odlučiti o dodjeli stipendije.

Član 3.

Konkurs ostaje otvoren do zaključenja drugog upisnog roka na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA - Odjeljenje u Tuzli.

Uz prijavu na Konkurs dostaviti potrebnu dokumentaciju iz člana 2., sve zajedno u zatvorenoj koverti.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa priloženim dokumentima slati na adresu:

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, Bulevar mira bb (Kvadar), 76100 Brčko, Brčko distrikt BiH, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za studij na Visokoj školi eMPIRICA - Odjeljenje u Tuzli“.

 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics