Aktuelne vijesti

eMPIRICA u twinning projektu „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine započela je implementaciju dvogodišnjeg twinning projekta “Jačanje insititucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta”. Ovaj projekat predstavlja partnerstvo Bosne i Hercegovine i Austrije, a finansiran je od strane Evropske unije iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2011). Glavni cilj projekta je doprinos povećanju mobilnosti i zapošljavanju radne snage kroz poboljšanje kvaliteta rada visokoškolskih ustanova u skladu sa bolonjskim procesima. Svrha projekta je poboljšanje i razvoj ljudskih resursa i institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Visoka škola eMPIRICA je pozvana da uzme aktivno učešće u okviru prve projektne komponente - „Analiza pravnih propisa u BiH“ kao jedina od visokoškolskih ustanova iz Brčko distrikta. U razgovoru sa evropskim ekspertima predstavnici eMPIRICE su ukazali na nedostatke i nedorečenosti zakonske regulative u oblasti osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju, prvenstveno one koja se odnosi na postupak eksterne evaluacije, odnosno institucionalne i programske akreditacije. Posebno je istaknuta potreba jačanja kompetencija i nadležnosti same Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, a sve sa ciljem sprovođenja kvalitetnog akreditacijskog procesa u BiH, koji će biti u potpunosti neovisan od utjecaja zainteresiranih strana u procesu, a posebno političkog. Predstavnici eMPIRICE su istakli da se na ovoj visokoj školi od samog početka rada implemetiraju procedure internog osiguranja kvaliteta, dijelom i iz obaveze prema Nacionalnoj agenciji R Slovenije za kvalitetu u visokom obrazovanju NAKVIS, koja je eMPIRICI odobrila izvođenje transnacionalnog studija Poslovne informatike za dvojnu BiH-slovenačku diplomu. Stoga eMPIRICA  redovno prati i poboljšava kvalitetu i učinkovitost svog obrazovnog, naučnog, istraživačkog i stručnog rada. Osnovni zadatak u ovom segmentu je uspostavljanje mehanizama za praćenje i ocjenu kvaliteta i učinkovitosti rada, prvenstveno na temelju samoevaluacije koja uključuje sve studente i angažovano osoblje,  te je u tu svrhu na eMPIRICI imenovan Odbor za osiguranje kvaliteta i Komisija za kontrolu kvaliteta izvođenja nastave.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics