Aktuelne vijesti

Posebni popusti za studente izvan upisne kvote na javnim univerzitetima

Visoka škola eMPIRICA nudi posebne pogodnosti za studente koji su položili prijemni ispit za upis u akademsku 2013./2014. godinu na Fakultetu elektrotehnike ili Ekonomskom fakultetu nekog od javnih univerziteta u BiH, a nisu ušli u upisnu kvotu. Ovim kandidatima su pri upisu na prvu godinu studija na Visokoj školi eMPIRICA za akademsku 2013./2014. godinu odobreni gratis troškovi upisnine i 5% popusta na cijenu školarine.

Studenti mogu birati između dva studijska programa: Poslovna informatika i Inženjerska infomatika.

Studenti studijskog programa Poslovna informatika, koji jedini u BiH nosi dvojnu BiH-slovenačku diplomu, po okončanju studija dobijaju diplomu Visoke škole eMPIRICA i diplomu Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane. Osim toga, studenti Visoke škole eMPIRICA imaju iste mogućnosti kao i studenti Visoke šole za poslovne vede u Sloveniji, kada je riječ o uključivanju u Erasmus program razmjene studenata.

Istovremeno, Inženjerska informatika je jedini studijski program informatike u u BiH koji studentima omogućava besplatno pohađanje Cisco akademije mrežnih tehnologija, čime se oni pripremaju za uspješno polaganje Cisco industrijskog certifikata. Studenti kroz Cisco akademiju, a u okviru studijskog programa, polažu ispite i istovremeno stiču diplome Cisco akademije mrežnih tehnologija koje su jedinstvene u cijelom svijetu. 

Uz mogućnost plaćanja školarine u 12 rata, nagrade najboljim studentima, te mogućnost zaposlenja odmah nakon diplomiranja jer su informatički stručnjaci dominantno deficitaran kadar u cijelom svijetu, Visoka škola eMPIRICA zaista nudi više te stoga predstavlja mudar odabir institucije koja svoje studente kvalitetno priprema za buduća zanimanja. Stoga vas pozivamo da upravo Visokoj školi eMPIRICA povjerite svoje visokoškolsko obrazovanje i predate prijave za upis lično ili putem pošte do 13.07.2013. godine kada završava prvi rok za podnošenje prijava.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2013./2014. godini

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics