Aktuelne vijesti

Visoka škola eMPIRICA promovira i nagrađuje najuspješnije

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je po završetku I. semestra akademske 2012./2013. godine dodijelila nagrade svojim najuspješnijim studentima. Nagrade su uručene studentima koji su ostvarili najviši prosjek ocjena na ispitima u I. semestru:

Muhamed Poljaković, student na studijskom programu Inženjerska informatika, prosjek ocjena 9,20

Denis Bećirović, student na studijskom programu Poslovna informatika, prosjek ocjena 9,00

Oba studenta su svojim trudom i zalaganjem postigli izvanredne rezultate položivši sve ispite I. semestra sa odličnim prosjekom. U cilju promoviranja izvrsnosti, Visoka škola eMPIRICA ih nagrađuje sa eMPIRICA S-Box torbom za laptop i novčanim bonom koji će moći iskoristiti prilikom plaćanja upisnine.

Na Visokoj školi eMPIRICA se ne ocjenjuje samo rad studenata, već i nastavnog osoblja. Sa ciljem unaprijeđenja kvalitete nastavnog procesa, studenti Visoke škole eMPIRICA su na kraju I. semestra imali priliku da učestvuju u evaluaciji predmeta, nastavnika i asistenata putem anonimnih upitnika.  U skladu sa rezultatima ove evaluacije, najbolji predavač u I. semestru je mr. sci. Adis Puška na predmetu Osnove menadžmenta sa ocjenom 4,79, a najbolji asistenti su dipl.ing.el. Samira Mujkić i dipl.ing.el. Dinko Demirović na predmetima Uvod u računarstvo i informatiku i Informacijski sistemi sa ocjenama 4,83. Predmet koji je, po ocjeni studenata, zaslužio najvišu ocjenu je Osnove menadžmenta sa prosječnom ocjenom 4,61.

mr.sci. Adis Puška, predavač

                    

  asistent Samira Mujkić, dipl.ing.el.              asistent Dinko Demirović, dipl.ing.el.

Neke od kvalitativnih ocjena koje su studenti naveli tokom evaluacije predmeta, nastavnika i asistenata bile su:

''Dobar pristup studentima, gradivo kvalitetno, materijal za učenje više nego obiman i dobar'' (Poslovni engleski I)

''Komunikacija između profesora i studenata je na zavidnom nivou, stav profesora preme studentima je i više nego odličan.'' (Uvod u računarstvo i informatiku)

''Kao što sam rekao za profesora tako slijedi i za asistenta i asistenticu, sve najbolje, vrijedni su i trude se da nam pomognu i objasne.'' (Uvod u računarstvo i informatiku)

''Super rad, predavanja na visokom nivou. Odlično! Nadam se da će ovakav odnos i pristup ostati do kraja'' (Digitalni sistemi)

''Nastavnik je veoma susretljiv i sve pohvale za pristup i prezentaciju gradiva.'' (Osnove menadžmenta)

''Na mjestu je te mi je mnogo približila gradivo kao i razjasnila neke nejasnoće. Odlično odabrani zadaci za vježbe, sve iz prakse. Svaka čast.'' (Osnove menadžmenta, komentar na rad asistentice).

U cilju osiguranja visokog stepena kvaliteta obrazovanja, na Visokoj školi eMPIRICA će se nastaviti praksa prepoznavanja i nagrađivanja najboljih, kao i kontinuirana evaluacija nastavnog procesa, te nastavnog i administrativnog osoblja od strane studenata.

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics