Aktuelne vijesti

Visoka škola eMPIRICA spremna za početak akademske godine

Nastavno osoblje Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA angažovano na izvođenju nastave na prvoj godini studija (13 nastavnika i asistenata) na sastanku održanom u subotu 15.09.2012. godine  privelo kraju pripreme za uspješan početak akademske godine.

Timovi angažovani na istim predmetima, predvođeni predmetnim nastavnicima, detaljno dogovorili odvijanje nastavnog procesa, dinamiku izvođenja nastavnih jedinica, analizirali nastavne materijale i dizajnirali e-učionice, za uspješno odvijanje face-to-face nastave za redovne studente, kao i studija na daljinu.

U prijatnoj i radnoj atmosferi profesori, predavači i asistenti Visoke škole eMPIRICA su radili na e-materijalima, e- učionicama, i ostalim sadržajima koji će se nalaziti na platformi eCampus. Nakon treninga održanih u julu i avgustu ove godine, naše nastavno osoblje je u potpunosti osposobljeno za samostalno kreiranje e-sadržaja za eCampus.

U potpunosti nabavljena laboratorijska oprema, biblioteka opskrbljena sa naslovima iz syllabusa nastavnih predmeta, pripremljeni nastavni materijali, te vrijedno i ambiciozno nastavno osoblje garantuju da  Visoka škola eMPIRICA dočekuje akademsku 2012./2013. godinu u potpunosti spremna za uspješan početak i realizaciju svojih studijskih programa.

Sve one koji još nisu odlučili kome povjeriti svoje visokoškolsko obrazovanje pozivamo da se odluče za Visoku školu eMPIRICA, te do zaključenja drugog prijavnog roka 22.09.2012. godine podnesu prijave za upis, i sebi omoguće kvalitetan studij i upotrebljiva znanja i vještine, uz studiranje sa zadovoljstvom! 
 

Upis studenata

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – zajednički studij

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčkom i Visoka škola računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli potpisali su ugovore o organizovanju zajedničkih studija prvog ciklusa za sticanje DVOJNE DIPLOME za studijske programe INŽENJERSKA INFORMATIKA i POSLOVNA INFORMATIKA.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics