CILJEVI I ZADACI

Upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini

PRIJAVA ZA UPIS U BRČKOM

PRIJAVA ZA UPIS U TUZLI

 

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom visokoškolske ustanove i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh. Želimo vam da u tome budete što uspješniji, i da odaberete zanimanje koja će vam donijeti brzo zaposlenje i slobodu kod odabira radnog mjesta, moderna znanja i iskoristive vještine. 

S ponosom ističemo da je Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u potpunosti osposobljena i spremna ponuditi takvo perspektivno obrazovanje u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Mi smo po mnogočemu jedinstveni na BiH prostoru visokoškolskog obrazovanja, a ono po čemu se najviše izdvajamo od ostalih je:

  • Dvojna bosanskohercegovačko-slovenačka diploma na studijskom programu Poslovna informatika. Visoka škola eMPIRICA jedina na teritoriji BiH nudi, prema odobrenju Slovenačke agencije za kvalitetu u visokom obrazovanju NAKVIS, akreditirani transnacionalni studij Poslovne informatike sa diplomom Visoke škole eMPIRICA i diplomom Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane. Ova diploma je prepoznata u EU bez nostrifikacije. (Detaljnije na OVOM LINKU).
  • Besplatan program Cisco akademije mrežnih tehnologija integriran u studijski program Inženjerska informatika. Jedini u BiH educiramo studente u okviru programa Cisco akademije mrežnih tehnologija kroz sam studijski program - polažete ispite i istovremeno  stičete diplome Cisco akdemije mrežnih tehnologija koje su jedinstvene i cijenjene u cijelom svijetu (Detaljnije na OVOM LINKU).

O drugim prednostima studiranja na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA možete se informisati OVDJE.

Ovo je najbolje vrijeme da na miru odlučite šta želite studirati i čime se želite profesionalno baviti, što će odrediti koliko ćete biti uspješni i materijalno obezbijeđeni kroz svoju profesiju. Stoga vam Visoka škola eMPIRICA nudi da uskoro rezervišete mjesto za studij na naša tri prestižna i jedinstvena studijska programa: Računarstvo i informatika (Tuzla), Poslovna informatika i Inženjerska informatika (Brčko).

Nastavni plan studijskog programa Računarstvo i informatika TUZLA možete pogledati OVDJE.

Nastavni plan studijskog programa Inženjerska informatika BRČKO možete pogledati OVDJE.

Nastavni plan studijskog programa Poslovna informatika BRČKO možete pogledati OVDJE.

PRIJAVA ZA UPIS U BRČKOM

PRIJAVA ZA UPIS U TUZLI

 

Upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics