POČETNA

O studiranju


Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

O eMPIRICI

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je osnovana ...
Opširnije

Dobrodošli na našu web stranicu

Cijenjeni studenti, poštovani roditelji,

U svakom društvu visokoškolske ustanove su akademske zajednice slobodnih pojedinaca – nastavnika, istraživača i studenata i  predstavljaju najprogresivniji dio društva. Na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA stremimo visokom kvalitetu, upostavljamo kriterije kreiranja produktivne budućnosti, omogućavamo mladim ljudima sticanje znanja koja će biti  adekvatno valorizirana u bosansko-hercegovačkom i evropskom društvu, te se trudimo podići konkurentnost u okruženju, povezujući biznis sa naukom i obrazovanjem. Dvojne BiH-SLO diplome, naučna znanja i stručne vještine, te edukacija u oblasti priznatih industrijskih certifikata, koje naši studenti stiču na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA omogućava im da zaposlenje biraju u Bosni i Hercegovini, zemljama regiona, kao i zemljama Evropske Unije i širom svijeta.

Mi školujemo studente za najtraženija zanimanja na tržištu rada. 90% naših diplomanata je zaposleno u struci, značajan broj njih se zaposlilo u IT kompanijama u kojima su boravili na praktičnom obrazovanju tokom studija, a također značajan broj njih radi za strane IT kompanije. Neki od naših diplomanata su nastavili studij na II. ciklusu.

Opširnije

Modul 15: MasterClass program ličnog i profesionalnog usavršavanja

 

1. VJEŠTA KOMUNIKACIJA – KLJUČ USPJEHA

Komunikacija je veza kojom uspostavljate kontakt sa sobom i sa svijetom oko sebe. Ako o nečemu razmišljate, onda vodite unutrašnji dijalog. Ako sa nekim diskutujete, onda komunicirate sa govornikom, a dok razmišljate o tome šta ćete reći, komunicirate sa samim sobom.

Čak i kada ništa ne kažete, komunicirate govorom tijela. Nije moguće ne komunicirati. Iz ovoga se može zaključiti da komunikacija sa samim sobom ima presudni uticaj na vaš lični i poslovni prosperitet.

Većina izuzetno uspješnih intuitivno zna koliko su drugi ljudi važni za njihov život i karijeru. Nije pretjerano ako kažemo da su ljudi najvredniji resurs koji imamo. Zbog centralnog značaja međuljudskih odnosa i zato što uspješni ljudi u svakoj oblasti grade stabilne i dugoročne veze, veoma je važno znati kako se to postiže.

Kroz ovu temu učimo:

 • spoznati naš vlastiti odnos prema komunikaciji,
 • kako izgraditi kvalitetan i dugoročan odnos,
 • kako biti omiljena i poželjna osoba u okruženju (poslovnom),
 • izoštravanje čula,
 • moć zapažanja,
 • razumijevanje procesa komunikacije,
 • voditi razgovor sa lakoćom.

 

2. KAKO DA ODRŽITE ODLIČNU PREZENTACIJU 

Bez obzira gledamo li na prezentacijske vještine u užem ili širem smislu, one su značajan segment interpersonalnih vještina svake osobe. Kao i u drugim stvarima u životu, za kvalitetnu prezentaciju najprije je važno definirati cilj, odnosno što želimo postići prezentiranjem nekog sadržaja. Nadalje, važno je poštivati njezinu strukturu i osnovne aktivnosti koje uključuje, poput: prikupljanja informacija i korisnih podataka, definiranja strukture i sadržaja prezentacije, izbora pomoćnih sredstava te same izvedbe. 

S obzirom na to da prezentacija, bilo zbog ograničenog vremena, bilo zbog očekivanja publike, zahtijeva višu razinu kvalitete od razine svakodnevnog komuniciranja, vrlo je važno da ona bude što kvalitetnije pripremljena i što bolje uvježbana. Kvalitetnom pripremom i uvježbanošću smanjujemo tremu, ali i dajemo jasniju strukturu samoj prezentaciji.

Kroz ovu temu ćemo detaljno pozabaviti nekim zakonitostima i karakteristikama kvalitetne prezentacije i osobinama kvalitetnih izlagača.

 

3. AKTIVNO SLUŠANJE

Vještina slušanja mnogo je više od sposobnosti da čujemo, obuhvaća razumijevanje poruke, situacije i druge osobe. Razgovor je proces koji se sastoji od govorenja i slušanja. Međutim često se zanemaruje činjenica da bez aktivnog slušanja nema sporazumijevanja. Zapravo, uspješnost sporazumijevanja više ovisi o kvaliteti slušanja nego o količini iznesenih informacija. Istraživanja pokazuju da se oko 75% sadržaja koji se prenosi u komunikaciji ignorira, krivo razumije ili odmah zaboravi.  

Aktivno slušanje znači da usmjeravamo pažnju na ono što osoba govori i osjeća, te da izražavamo vlastitim riječima ono što mislimo da je govornik htio reći. Drugim riječima, provjeravamo jesmo li dobro razumjeli govornikovu poruku uključujući riječi i osjećaje.  

Aktivnim slušanjem: 

 • povećavamo vjerovatnost ispravnog razumijevanja sagovornika,
 • izbjegavamo prepreke u komunikaciji,
 • učimo da poštujemo tuđa mišljenja, stavove i osjećaje.

Razvijena vještina aktivnog slušanja omogućuje drugoj osobi da se osjeća ugodno, da ima povjerenje u onog koji sluša i lakše izrazi ono što je zaista željela reći.

Ova izuzetno važna interpersonalna vještina donosi: 

 • interes i brigu za govornika,
 • bolju informiranost o govorniku ili situaciji, 
 • dugoročno bolju komunikaciju,
 • veću saradnju i bolje rješavanje problema,
 • smirenje napete situacije,
 • kvalitetnije odnose među ljudima,
 • pažnju drugih. 

 

4. TIMSKI RAD 

Svijest o važnosti timskog rada je esencijalni dio poslovnog uspjeha. 

Kao što košarkaški tim djeluje zajednički da bi postigao savršen pogodak, tako svaki član tima ima specifičnu ulogu u postizanju zadanog cilja.Iako možda izgleda da je samo jedan igrač postigao pogodak, to je moglo biti ostvareno samo onda kada je svaki član tima odradio svoj dio zadatka, kada su svi na terenu uradili one korake i bili na svojim pozicijama za konačan pogodak. 

Sposobnost da radite kao član tima je jedna od najvažnijih vještina na tržištu rada. 

Poslodavci su u potrazi za onim osobama koji mogu da doprinesu njihovim vlastitim idejama, ali isto tako žele one koji su sposobni da rade zajedno sa ostalima u cilju razvoja projekata i ideja. 

Oni ne traže samo one koji znaju da rade u timu nego i one koji razumiju da u jednom trenutku mogu biti oni koji će u svoje ruke dobiti loptu za konačan pogodatak. 

Učimo: 

 • da budemo kooperativni,
 • da doprinosimo timu idejama, sugestijama i zalaganjem,
 • se usjećaju odgovornosti,
 • da jačamo samopuzdanje,
 • se zdravom razumijevanju različitih mišljenja, običaja i indvidualnosti članova tima,
 • se sposobnost učestvovanja u donošenju odluka tima.

Upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

 • Rješenje i dozvola - Odjeljenje u Tuzli

  eMPIRICA TUZLA - RJEŠENJE >>>

   

  eMPIRICA TUZLA - DOZVOLA ZA STUDIJSKE PROGRAME >>>

   

  Rješenje o obnovi dozvole za rad:

  eMPIRICA LICENCA >>>

  Rješenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada visokoškolske ustanove:

  eMPIRICA PRVA LICENCA - prva akreditacija>>>

   

  Izvod iz Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH:

   

  Član 29. stav (6): Dozvola za rad iz stava 3 ovog člana predstavlja prvu akreditaciju i licencu visokoškolske ustanove koju je visokoškolska ustanova obavezna obnoviti najkasnije dvije godine nakon dobijanja dozvole.

   

  Rješenje o izvođenju transnacionalnog studija Poslovne informatike za dvojnu diplomu >>>

   

  Cisco akademija - autorizacija >>>

   

  Certiport testni centar - autorizacija >>>

   

   

  Opširnije

 • Inženjerska informatika

  Studijski program Inženjerska informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program inženjerske informatike u BiH koji studentima omogućava besplatno pohađanje programa Cisco akademije u okviru samog studija (4 semestra Cisco akademije su sadržajno preslikana u 4 predmeta studijskog programa), a koji ih priprema za uspješno polaganje Cisco certifikata, jednog od najcjenjenijih industrijskih certifikata u svijetu u oblasti mrežnih tehnologija.

   

  Opširnije

   

  Poslovna informatika

  Studijski program Poslovna informatika na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH je jedini studijski program poslovne informatike u BiH koji studentima nudi dvojnu diplomu po završetku studija -  diplomu licencirane visokoškolske institucije iz BiH  (Visoka škola eMPIRICA) i diplomu akreditirane visokoškolske institucije iz EU (Ljubljana School of Business).

   

  Opširnije

 • Osiguranje kvaliteta na Visokoj školi eMPIRICA

   

   

  Visoka škola eMPIRICA  redovno prati i poboljšava kvalitetu i učinkovitost obrazovnog, naučnog, istraživačkog i stručnog rada. Osnovni zadatak visokoškolske ustanove u ovom segmentu je uspostaviti mehanizme za praćenje i ocjenu kvaliteta i učinkovitosti rada, prvenstveno na temelju samoevaluacije koja uključuje sve studente i angažovano osoblje.

   

   

  Samoevaluacija vlastitog rada visokoškolskoj ustanovi omogućava suverenost, što je preduslov za postojanje istinske autonomije ustanove, te potiče sve zaposlene i sudionike na razmišljanje da je svako od nas odgovoran za kvalitetu i uvođenje poboljšanja. Na Visokoj školi eMPIRICA posvećena je sistematična, strukturirana i trajna pažnja kvaliteti rada, a posebno kvaliteti obrazovnog procesa.

   

  Politika osiguranja kvaliteta

   

  Opširnije

 •  

  Ured za međunarodnu saradnju

    

  Osnovna djelatnost Ureda za međunarodnu saradnju je razvoj međuinstitucionalne i međunarodne saradnje, te obavljanje savjetodavnih, administrativnih i koordinacijskih poslova prilikom prijavljivanja i  učestvovanja Visoke škole eMPIRICA u međunarodnim naučno-istraživačkim i stručnim programima, programima mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja, i drugim dostupnim programima i projektima.

   

  Kontakti:

   

  Selma Berbić, voditelj ureda

  e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

   

  Više o Uredu i međunarodnoj saradnji možete pogledati OVDJE.

   

Web Analytics