KONKURS ZA UPIS STUDENATA 2013./2014.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2013./2014. godini


Ovdje možete preuzeti  PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS

 

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH  ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH"  broj 30/09) i  člana 18. Statuta Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, Senat Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH raspisuje 

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VISOKOJ ŠKOLI RAČUNARSTVA I POSLOVNIH KOMUNIKACIJA eMPIRICA U BRČKO DISTRIKTU BIH U AKADEMSKOJ 2013./2014. GODINI

Član 1.

Pravo učća na Konkursu imaju kandidati državljani BiH, strani državljani i lica bez državljanstva koji  su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

 Član 2.

Na Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH u akademskoj 2013/2014. godini u I. godinu prvog ciklusa studija prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata:

Studijski program

      Redovan studij /      Studij na daljinu

         Inženjerska informatika (3 godine, 180 ECTS)     

Zvanje: Bachelor inženjerske informatike

 

40

           Poslovna informatika (3 godine, 180 ECTS)        

Zvanje: Bachelor poslovne informatike

 

40

 Član 3.

U provođenju konkursnog postupka Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA će organizovati jedan predupisni i dva upisna roka. Ukoliko se ne popuni broj slobodnih mjesta u ovim upisnim rokovima, obavit će se prijem prijava i izbor kandidata u trećem upisnom roku.

 PREDUPISNI ROK

-  podnošenje prijava vršit će se  od 06.05.2013.  do 01.06.2013. godine;

-  spisak primljenih kandidata objavit će se do 03.06.2013. godine;

-  upis primljenih kandidata obavit će se od 03.06.2013. do 08.06.2013. godine.

 PRVI UPISNI ROK

podnošenje prijava vršit će se  od 03.06.2013.  do 13.07.2013. godine;

-  spisak primljenih kandidata objavit će se do 15.07.2013. godine;

-  upis primljenih kandidata obavit će se od 15.07.2013. do 20.07.2013. godine.

 DRUGI UPISNI ROK

podnošenje prijava vršit će se  od 19.08.2013. do 21.09.2013. godine;

spisak primljenih kandidata objavit će se do 23.09.2013. godine;

-  upis primljenih kandidata obavit će se od 23.09.2013. do28.09.2013. godine.

Član 4.

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA upisuje utvrđeni broj studenata prema opštim i pojedinačnim kriterijima. Opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi (75%), a  pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz predmeta Matematika i Informatika (25%). Prijemni ispit se ne polaže.

 Član 5.

U obrascu Prijave na konkurs za upis, koja se može dobiti u Studentskoj službi ili na web stranici Visoke škole eMPIRICA www.empirica.ba, kandidat mora naznačiti studijski program na koji se želi upisati, te odabrati način studiranja: redovan studij ili studij na daljinu.

Uz prijavu se obavezno prilažu:

-  originali svjedočanstava o završenom I, II, III I IV razredu srednje škole

-  original diplome o završenoj srednjoj školi

-  izvod iz matične knjige rođenih

-  uvjerenje o državljanstvu

-  prijava mjesta boravka (CIPS).

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju. Kandidati koji su strani državljani prilažu i kopiju pasoša.

 Član 6.

Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA na adresu: Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, Bulevar mira bb (Kvadar), 76100 Brčko, Brčko distrikt BiH.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA lično ili putem telefona +38749230111, te putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

 Član 7.

Prilikom upisa na Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH primljeni kandidati su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje i dokaz o uplati upisnine i I. rate školarine.

Za upis primljenih kandidata na Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH, kandidati prilažu i popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu - indeks, te dvije kolor fotografije formata za indeks, a o čemu će dobiti potrebne informacije putem web stranice Visoke škole eMPIRICA www.empirica.ba, ili lično u Studentskoj službi.

Ovdje možete preuzeti  PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA?

Upis studenata u akademskoj 2014./2015. godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u Brčko distriktu BiH nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Transnacionalni studij poslovne informatike

Nakon višemjesečnih priprema i intenzivnih aktivnosti, Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS(www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij za studijski program Poslovna informatika.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

VS eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Album sa slikama eMPIRICA

Slikom zabilježeni trenuci na Visokoj školi eMPIRICA

Opširnije
 
 
 
Web Analytics