CILJEVI I ZADACI

Ciljevi i zadaci

Prvenstveni cilj Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA je pružanje visokog obrazovanja studentima, u skladu sa Bolonjskim procesom, prema najvišim evropskim standardima, koristeći isprobanu metodologiju Visoke šole za poslovne vede iz Ljubljane - svog suosnivača, kao i visoko cijenjene svjetske prakse učenja na daljinu. Studenti Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA pored opštih, stiču kvalitetna stručna znanja i vještine uz korištenje programskih alata  u postupku upravljanja računarskim i komunikacijskim sistemima.

Ostali ciljevi su:

  • Obrazovanje što većeg broja mladih informatičkih stručnjaka,
  • Mogućnost produktivnog zapošljavanja, s obzirom na deficitaran kadar,
  • Razvoj okruženja uz pomoć novih mladih budućih stručnjaka, školovanih po modernim evropskim praksama,
  • Uklapanje Brčko distrikta i regije u evropski akademski prostor,
  • Promocija visokog obrazovanja putem učenja na daljinu,
  • Razvijanje poduzetničkih i poslovnih inicijativa, te povezanost s lokalnom zajednicom,
  • Razvijanje i usklađenost sa zahtjevima strukovnih udruženja: Asocijacije za informacione tehnologije u Bosni i Hercegovini BAIT i  Bosanskohercegovačkim udruženjem za informacione tehnologije – BHITS.

Zadaci Visoke škole računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA prate ispunjavanje navedenih ciljeva, uz osiguranje kvalitetnih nastavnih sadržaja, nastavnog osoblja, prostora, opremljenosti učionica, biblioteke, visokog studentskog standarda, te uspostavljanjem kontakata sa potencijalnim poslodavcima.  U svom radu, Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA rukovodi se demokratskim principima, uvažavanjem različitosti, poštivanjem ljudskih i moralnih vrijednosti, te njegovanjem i razvojem akademizma. 

Studenti zaslužuju i zahtijevaju fleksibilnije i inovativne metode učenja koje su bolje prilagođene njihovim potrebama, sposobnostima i kvalifikacijama koje će poboljšati mogućnost zaposlenja, a koje će se realizovati na način da budu usmjerene na studente.  Industrija i ekonomija u BiH u svom evropskom opredjeljenju moraju primijeniti nove koncepte i to na način da počivaju na visoko kvalitetnoj radnoj snazi, baziranoj na znanju i vještinama, s ciljem da se promovira dugoročni ekonomski rast, stabilnost, zaposlenje i dobrobit budućih generacija. Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA u potpunosti je usklađena sa zahtjevima modernog društva i obrazovnih procesa. U skladu s navedenim, Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, pored klasičnog načina studiranja, omogućava i studij na daljinu, što mnogim već zaposlenim osobama daje mogućnost studiranja i doškolovavanja, a zbog ovako jednostavnog pristupa nastavnim sadržajima, značajno umanjenje troškova studiranja.

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA sarađivat će i raditi na razvoju i usklađenosti sa strukovnim udruženjima. Bosanskohercegovačko udruženje za informacione tehnologije - BHITS (Bosnia and Herzegovina Information Technology Society) je krovno udruženje BH informatičkih stručnjaka sa kojim će Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA razviti intenzivnu strukovnu saradnju. Asocijacija za informacione tehnologije u Bosni i Hercegovini B@IT strukovno je udruženje poslodavaca u IT sektoru sa kojom će Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA razvijati tijesnu strukovnu saradnju.

Upis studenata u akademskoj 2019./2020. godini

Dragi budući studenti,

Sada ste u jako značajnoj fazi svog života, odlučujete o svojoj budućnosti odabirom institucije i programa studiranja, što će vam umnogome odrediti cijeli životni put i profesionalni uspjeh.

Opširnije

 

Zašto odabrati studij na Visokoj školi eMPIRICA

Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA nudi zaista jedinstvene studijske programe u BiH i visoko kvalitetan pristup obrazovnom procesu, u kojem se zahtjevi i potrebe studenta nalaze u fokusu.

Opširnije

 

Glavnih 10

Deset razloga koji će Vas opredijeliti za studij na Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA

Opširnije

 

Dvojna diploma – transnacionalni studij

Visoka škola eMPIRICA i Visoka šola za poslovne vede iz Ljubljane dobili su od Slovenačke agencije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju NAKVIS (www.nakvis.si) odobrenje da mogu na Visokoj školi eMPIRICA izvoditi transnacionalni studij na studijskom programu Poslovna informatika uz izdavanje dvojne BiH-SLO diplome.

Opširnije

 

Cjenovnik - školarina koja pokriva sve troškove studija

Dragi studenti, u želji da Vam studij učinimo finansijski što prihvatljivijim, zadržavajući visok stepen kvaliteta, kreirali smo školarinu koja pokriva sve Vaše troškove tokom studija.

Opširnije

 

Ekvivalencija predmeta i priznavanje industrijskih certifikata

Vjerujemo da su se mnogi od vas već dijelom školovali na drugim visokoškolskim ustanovama. Kod nas se uvažava svako vaše znanje koje je povezano sa našim studijskim programom.

Opširnije

 

Certiport testni centar

Visoka škola eMPIRICA je od 2012. godine ovlašteni Certiport testni centar.

Opširnije
 

Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Lokalna Cisco akademija mrežnih tehnologija VS eMPIRICA

Opširnije

 

 

 

 

YouTube kanal

Web Analytics